Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeente

De IBD (Informatie Beveiligings Dienst) is een Gezamenlijk initiatief van alle Nederlandse gemeenten vanuit behoefte aan coördinatie en ondersteuning bij informatiebeveiliging. IBD is de CERT van alle gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden, aangewezen door minister in 2020. Deze organisatie brengt eens in de 2 jaar een presentatie uit over het Cyber dreigingsbeeld (Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeente).

In onderstaand document staat beschreven hoe deze IBD aankijkt tegen het huidige en volgende jaar.  In dit document is duidelijk beschreven hoe men om gaat met risicomanagement en de classificaties die daarbij horen. 

Dit wordt gedaan aan de hand van praktische voorbeelden en beschrijvingen. Omdat deze informatie publiekelijk toegankelijk is willen we deze graag met jullie delen.