Een autoleasemaatschappij die gebruikmaakt van autoleasesoftware stond op het punt te fuseren. Deze maatschappij was zelf verantwoordelijk voor de hosting van de applicatie en de vraag rees of er voldoende servercapaciteit zou zijn wanneer de werknemers van de fusiepartij er aan werden toegevoegd. En wat zou de overige impact van de fusie zijn op de applicatie?

Overzicht

We hebben een volledige ketenmonitoring ingericht op het applicatielandschap, waarbij we zowel de applicatie, database en onderliggende hosting automatisch in kaart hebben gebracht (auto discovery).

Ruimte voor groei maar te veel druk op servers

Uit onze analyse bleek dat het applicatielandschap de groei ruimschoots aankon. Echter, op de terminal servers ontstonden performance bottlenecks door een andere afdeling die heel zware berekeningen op deze servers uitvoerden. Door het verplaatsen van de andere afdelingen naar een separate terminal server, kon deze leasemaatschappij zonder problemen verder met het toelaten van de nieuwe werknemers op het applicatielandschap.